NGHI THỨC NGHI LỄ: PHỦ CỜ & TƯỞNG NIỆM

NGHI THỨC DI QUAN: SÚNG CHÀO VÀ PHỦ CỜ: BỎ NÓN XUỐNG…

NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM THEO NGHI THỨC HOA KỲ: CHẤM DỨT KÈN TRUY ĐIỆU, TIẾP THEO LÀ MỘT PHÚT IM LẶNG (MẶC NIỆM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *