HẢI QUÂN OREGON MỪNG TÂN NIÊN 2018

Hội Ái Hữu Oregon và Vancouver tổ chức Mừng Tân Niên 2018 lúc 6 giờ chiều ngày 6 tháng 1 năm 2018 tại Nhà hàng HK Cafe với gần 40 người tham dự. Chủ tọa HQ Trương Hữu Quýnh (K.11), cựu Hạm trưởng HQ 17.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *