9A. TIN HẰNG NGÀY VÀ BÌNH LUẬN

Sunday 16 Sept. 2018

GLOBAL VIETNAMSE NEWS (click here)

.

.

17/9/2018 THỜI SỰ HOA KỲ VÀ THẾ GIỚI TUẦN QUA
TIN CỘNG ĐỒNG MẠNG
Việt Nam đang bị xâm lăng bằng “chiến tranh mềm”
Xa, gần và ngay trước mặt
LIVE STREAM
HUY ĐỨC
TÔI LÊN TIẾNG CHO ĐỒNG BÀO TÔI

TRẦN NHẬT PHONG

Tân Cương đã MẤT TÍCH trên bản đồ thế giới nhà báo Quốc Tế cảnh báo đây là bài học cho Việt Nam

.
.10,000 tỹ chống ngập chuẩn bị…bốc hơi.