1. Welcome


Nếu qúy chiến hữu hay hội đoàn của Quân Lực VNCH muốn phổ biến thông tin của qúy vị trên trang website này, xin vui lòng gửi thông tin, bài vở, tài liệu, v.v… về email: chiehuuoregon@gmail.com 

Thành thật cám ơn,

Webmastrer

……………………………………………………………………………………………………

Logo