4. CH KHẮP NƠI


Nếu qúy chiến hữu hay hội đoàn muốn phổ biến thông tin của qúy vị trên trang website này, xin vui lòng gửi thông tin, bài vở, tài liệu, v.v… về email: chiehuuoregon@gmail.com 

Thành thật cám ơn,

Webmastrer