VỊT HAY GÀ?

VỊT HAY GÀ?

Tôi chỉ chống những “Vịt, Gà Áo Gấm”

Về ăn chơi với Việt Cộng, Việt gian

Khoe giàu sang trước thảm cảnh nghèo nàn

Vui lệch đất, ăn nghiêng trời chơi Tết.

Không cứu sống muôn dân “đang dẫy chết”

Toàn bày trò hưởng thụ thật no say

Đẽo chỗ kia, rồi gọt dũa chỗ này

Chúng hại chết những người còn sống sót.

Ý Nga

MỪNG XUÂN?

Biển không lặng làm sao yên ngọn sóng?

Gian, lắm tiền: cấu kết đảng có quyền

Cả ba miền lão luyện cướp luân phiên

Trên đảng nghiến, dưới giặc gầm khoe miệng.

Đã lộ diện: Tàu tràn rừng, núi, biển,

Khắp bưng biền, giặc như kiến, an nhiên

Dân buồn phiền trước vận nước đảo điên

Đảng vẽ chuyện “Mừng Xuân!” ru dân ngủ!

Ý Nga

AI CHÊ MẶC NGƯỜI!

Dùng từ tâm mà sống!

Cuộc đời sẽ bình an

Trong nước: trăng là bóng

Cố vớt là hại thân!

Người hả hê, hân hoan

Phải đâu hoàn toàn xấu!

Chị não nề, khờ khạo

Cũng không xấu hoàn toàn!

Lấy lòng nhân làm chuẩn

Từng phần vui toàn phần

Gieo trồng và nhả phấn

Tô đẹp đoạn đường trần!

Ý Nga

AI SẼ LO CHO DÂN?

Cao lương mỹ vị đảng bày mỗi bữa

Thanh niên: chích, lắc, ra đường ăn mày

Dân yêu nước: tỉnh, đảng vẫn say say

Thi đua lọc lừa, sống thừa thối rửa

Ý Nga

NHÌN LẠI

Tủ thờ đem chụm củi

No nê hóa đói meo

Nhà lầu thành chuồng heo

Hương gì thơm không thúi?

Đập đồ cổ, đổ đồ nhôm

Ăn chơi gì cũng “ôm”

Công trình toàn “rút ruột”

Vào: vơ, vét, cuốn, gom…

Tươm tất thành xập xệ

Đảng toàn khen. Dân chê!

Bóng đêm trùm thảm thê

Giặc thù thêm oai vệ!

Cái gì chẳng hóa tệ?

“Hân hoan” trong não nề

“Hoan hô” hẵn hả hê?

Hơn bốn mươi năm thế.

Ý Nga

EM NHẮC GÌ ANH?

Mồng Hai Tết em nhắc gì anh nhớ?

Nhắc Quê Nhà trong biển loạn bên kia,

Nhắc dân ta đang chết dở kia kìa,

Hay nhắc nhớ: Việt Nam trong biền lửa?

Ý Nga

SỢ GIÀ HẾT DUYÊN?

Tuổi già, sức yếu đi đôi

Cả trăm nhõng nhẽo lôi thôi kia, này

Tóc thưa nhường bệnh hoạn dày

Đêm đêm thức trắng nên ngày đen thui

Mẹ buồn, nhìn cháu reo vui

Tạm quên cay đắng, ngọt bùi góp chung

Ý Nga

TẾT NÀY NHỚ TẾT NÀO

Má mua đầu chợ vải nâu

Đem sang cuối chợ bán mau tay, truyền:

-Con mua ký gạo mau lên!

Chạy nhanh về nấu cháo liền! Dỗ em!

*

Múc cho tụi nhỏ mà thèm

Chúng ăn chẳng đủ, hom hem ngồi chờ

Xuân xưa tưởng đã là mơ

Tại sao vẫn nhớ bây giờ? Lạ ghê!

*

Tết này ai được no nê?

Ai đem máu bán? Ai về ăn chơi?

Ý Nga

ĐỒNG BỆNH TƯƠNG LÂN!

Anh ho thì em mất ngủ,

Em ho làm anh giật mình,

Đêm dài cùng mang tội tình

Cảm này quả là thông cảm!

Ý Nga

AI DỪNG ĐƯỢC THỜI GIAN?

Đồng hồ? Cũng chẳng thể dừng!

Thời gian cứ chạy thẳng thừng không ngưng

Cho dù bóng tối, sáng trưng

Không hề có chuyện ngập ngừng, dửng dưng

Cho dù trời đất không ưng

Thời gian chẳng đứng, không từng đợi ai.

Ý Nga

SUỐI NGUỒN TƯƠI TRẺ:

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/12/chum-tho-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/05/trang-tho-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/08/trang-tho-y-nga-ngay-882016.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/11/tuong-niem-thi-si-bui-giang-tho-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/09/trang-tho-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/02/khai-but-tho-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/05/tho-ve-me-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/03/luc-bat-nghi-chum-tho-luc-bat.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/05/toc-em-trong-gio-tho-nghi.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/03/chum-tho-tinh-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/02/le-tinh-yeu-tho-nghi.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/05/tho-ve-me-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.com/2015/03/chum-tho-y-nga_30.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2015/03/chum-tho-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/03/luc-bat-nghi-chum-tho-luc-bat.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/03/chum-tho-tinh-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/02/le-tinh-yeu-tho-nghi.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/02/khai-but-tho-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/01/chum-tho-nghi.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/05/tho-ve-me-y-nga.html

http://nhinrabonphuong.blogspot.ca/2016/05/ngo-chieu-truyen-ngan-cua-y-nga-va-anh.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/05/tho-ve-me-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/03/luc-bat-nghi-chum-tho-luc-bat.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/03/chum-tho-tinh-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/02/le-tinh-yeu-tho-nghi.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/02/khai-but-tho-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/01/chum-tho-nghi.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/05/tho-ve-me-y-nga.html