3. TIN CHIẾN HỮU

 

  • Cựu Chiến Binh VNCH/Oregon & Vancouver WA tham dự diễn hành