4. ĐỌC HỒI KÝ (Youtube/Audio)

[01] ‘ Sống chết có số’ – Hồi ký của Đại úy Pháo Binh Nguyễn Trải


[02] Đại đội 4-52 Biệt động quân với Bình Long Anh dũng – Đoàn Trọng Hiếu


[03] Hồi ký của Đại úy Pháo Binh Nguyễn Trải


[04] Liên đoàn 3 BĐQ với trận An Lộc – BĐQ Nguyễn Quốc Khuê

More….

Còn tiếp…