Nhận định

CSVN TRẢ THÙ hay SỢ HÃI người Lính VNCH?

Ngày 30/4/1975 khởi đầu của sự bất hạnh của người dân miền Nam và cũng là ngày bức tử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QL/VNCH) đưa đến sự uất hận triền miên cho người Lính miền Nam.
.
Một trong những nguyên nhân đưa đến QL/VNCH tan rã phải chăng do sự yếu kém của các chuyên gia chánh trị và quân sự của miền Nam: thiếu bản lĩnh chánh trị và tiên liệu? Họ và nhiều người cho rằng miền Nam thất thủ là do bị Hoa Kỳ và đồng minh bỏ rơi. Đó là lý luận ấu trĩ của những chánh khách chánh trị và quân sự miền Nam hoặc họ là nhóm lãnh đạo ‘cuối mùa’ của miền Nam muốn che lấp sự thiếu trách nhiệm, thiếu bản lĩnh và không biết tiên liệu? Người làm chánh trị, giới chức lãnh đạo quân sự và các ngài đại sứ tại các nước đồng minh, nhất là tại Hoa Kỳ, nếu họ có bản lĩnh thì phải biết tiên liệu và nhạy bén nhận ra có thể hay đến lúc nào đó đồng minh vì lợi ích riêng của đất nước họ sẽ bỏ rơi VNCH. Trên chiến trường, người lính được ví như những quân cờ trên một bàn Cờ Tướng. Bàn cờ có kết cuộc thắng hay bại do người làm chủ quân cờ (người đánh cờ). Cho nên miền Nam thất thủ không phải do Quân Lực VNCH……………còn tiếp
.